Apelacja od wyroku pierwszej instancji. Nie zgadzasz się z wyrokiem? Sprawdź jakie masz prawa, aby się odwołać.

Apelacja od wyroku pierwszej instancji. Nie zgadzasz się z wyrokiem? Sprawdź jakie masz prawa, aby się odwołać.

Wyrok pierwszej instancji w sądzie bardzo często podawany jest wielu obserwacjom i komentarzom. Bardzo często również osoby, które otrzymały niekorzystne dla nich rozwiązanie, zastawiają się nad złożeniem apelacji do sądu drugiej instancji, a tym samym chcą próbować zmienić jego treść. Rozważania te bardzo często mają w sobie wiele pytań i wątpliwości. W tym tekście prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje o apelacjach od wyroku w pierwszej instancji oraz odpowiadamy na pytanie, co powinna zawierać taka apelacja oraz jak wygląda pomoc prawnika w tym zakresie. Podpowiadamy też czy warto składać taką apelację i czy rzeczywiście odwołanie tego typu ma sens.

Apelacja od wyroku pierwszej instancji

Apelacja od wyroku pierwszej instancji jest zaskarżeniem wyroku i skierowaniem sprawy do weryfikacji w sądzie wyższej instancji. Każda osoba ma konstytucyjne prawo na takie odwołanie, jeśli nie zgadza się z wyrokiem z sądu pierwszej instancji. Apelację rozpoznaje sąd okręgowy i poddaje merytorycznej ocenie wyrok sądu rejonowego. Jeśli zaś wyrok został wydany w sądzie pierwszej instancji — sądzie okręgowym, apelację rozpoznaje zaś sąd apelacyjny. Jeśli apelacja składana jest od wyroku sądu okręgowego do apelacyjnego, apelację podpisać musi adwokat lub radca prawny. Zaskarżyć można jedynie te wyroki, które szkodzą interesom osoby tzn. karę, zakres kary czy inne niekorzystne rozwiązania.

Przed wniesieniem apelacji należy złożyć do sądu pierwszej instancji o pisemne uzasadnienie wyroku. Jest ono darmowe i możemy prosić o nie bez dodatkowych warunków. Sąd ma 7 dni na sporządzenie takiego uzasadnienia. Jeśli w trakcie tych 7 dni bez otrzymania go chcemy złożyć wniosek o apelację, sąd rozpatrzy ją. Ogólnie od otrzymania uzasadnienia wyroku sądu przewidziane jest najczęściej kolejnych 7 dni na złożenie apelacji. Od ogólnych reguł apelacji istnieją dwa wyjątki. Pierwszym jest postępowanie nakazowe, gdzie zgłasza się sprzeciw od wyroku, zaskarżając go również w terminie 7 dni. Drugim wyjątkiem jest okres 3 dni na złożenie apelacji od dnia otrzymania wyroku przez stronę na jej prośbę w postępowaniu przyspieszonym.

Złożenie wniosku o apelację nie jest płatne i niewymagane są żadne inne koszta. Wyrok z pierwszej instancji może zostać potraktowany na różne sposoby przez instancję wyższą. Sąd może zatem utrzymać wyrok w mocy prawa w przypadku uznania apelacji za bezpodstawną, zmienić zakres wyroku, uchylić wyrok i przekazać go do ponownego rozpatrzenia. Sądowi wyższej instancji nie wolno skazywać oskarżonego, jeśli w pierwszej instancji został uniewinniony lub skazany warunkowo lub jeśli postępowanie zostało umorzone. W takim wypadku sąd wyższej instancji zwraca sprawę do ponownego rozpatrzenia, jeśli doszukał się przesłanek do skazania.

Co powinna zawierać apelacja

Aby apelacja została przyjęta, należy zawrzeć w niej konkretne elementy. Pierwszym z nich jest sąd, który wydał wyrok pierwszej instancji. Następnie należy również zamieścić sygnaturę sprawy oraz dokładnie podać wyrok lub zakres wyroku, który chcemy przekazać pod ponowne osądzenie. Dwoma kolejnymi elementami, które należy umieścić w apelacji, jest zarzut oraz wniosek. Część zarzutów opisywała będzie błędy, jakie zdaniem osoby aplelującej popełnił sąd pierwszej instancji, rozpatrując sprawę. Można w tym momencie powołać się na przepisywany prawa, uchybienia dowodowe, formalne lub każde inne, które logicznie mogą przyczynić się do wydania innego wyroku w drugiej instancji. W części wnioskowej należy jasno określić, czego oczekuje się od sądu drugiej instancji. Mogą być to unieważnienie wyroku, zmiana wysokości kary, umorzenie postępowania czy przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Wniosek powinien zatem zawierać:

  • nazwę sądu, który wydał wyrok
  • sygnaturę sprawy
  • uzasadnienie naszego sprzeciwu wobec wyroku
  • oczekiwania wobec apelacji
  • wszystkie wymagane elementy formalne

Skorzystaj z pomocy prawnika

Choć teoretycznie apelację złożyć może każda osoba biorąca się sama przed sądem, zdecydowanie warto skorzystać z pomocy prawnej w każdej sytuacji — niezależnie od okoliczności czy kwestii formalnych. Pomoc prawna na tym etapie postępowania jest nieoceniona. Prawnik z pewnością przeanalizuje kwestie apelacji oraz oceni jej szansę. Dołoży również wszelkich starań, aby aplikacja została złożona prawidłowo oraz bez uchybień formalnych. Przeprowadzi proces dużo sprawniej, gdyż potrafi poruszać się w dobrze znanym sobie środowisku. Reprezentowanie nas przez kancelarię prawną w sądzie wyższej instancji może pomóc również w rzetelniejszym przedstawieniu sprawy i uzyskaniu korzystniejszego rozwiązania. Dzięki tym wszystkim korzyściom zaoszczędzimy sporo czasu oraz będziemy mieli pewność wykonania wszystkich kroków poprawnie. Nie zajdzie również ryzyko popełnienia błędu oraz zaprzepaszczenia pozytywnego wyroku przez nasz błąd.

Aby skorzystać z pomocy prawnej, należy odnaleźć odpowiednią kancelarię prawną np. ze względu na dobre opinie czy bliskość miejsca zamieszkania. Następnie należy umówić się na wizytę. W trakcie pierwszego kontaktu można opisać wstępnie sprawę, aby prawnik mógł się do spotkania przygotować w odpowiedni sposób. Następnie na samej wizycie w kancelarii prawnej radca prawny lub prawnik przeanalizuje z nami całą sprawę na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz odpowie na nasze wszystkie pytania. Będzie mógł nas reprezentować, wykonać wszystkie czynności odwoławcze za nas lub jedynie udzielić nam wskazówek.

Czy warto składać apelacje i czy ma to sens?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przy temacie apelacji jest to czy warto ją składać. Obawy mogą brać się np. ze stereotypów, iż sądy wyższej instancji powielają jedynie edycję sądów pierwszej instancji lub postępowanie jest bardzo kłopotliwe i generuje koszty. W większości przypadków takie osądy są bezpodstawne. Prawdą jest, że przedłużająca się sprawa może wygenerować dodatkowe koszty, ale są one z pewnością mniejsze niż konsekwencje utrzymania niezadowalającego nas wyroku. Ogólnie, jeśli posiadamy dowody lub mamy pewność, że sprawa została zbadana w pierwszej instancji z rażącymi naruszeniami, zdecydowanie warto ubiegać się o zmianę wyroku. Również, jeśli mamy jedynie pewną szansę na zmianę pierwszej decyzji, a jest ona dla nas ważna, warto spróbować apelacji. Jeśli jednak nasza sprawa jest ewidentna na niekorzyść, składanie wniosku o apelacje nie ma sensu, gdyż przedłużymy jedynie całą sprawę, a sąd nie uzna naszej retoryki.

O autorze:

Tomasz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *