Zakaz prowadzenia pojazdów a blokada alkoholowa.

Zakaz prowadzenia pojazdów a blokada alkoholowa.

Dla każdego kierowcy utrata prawa jazdy łączy się z wieloma niedogodnościami. W szczególności, gdy zastosowano wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów z uwagi na jazdę pod wpływem alkoholu. Od pewnego czasu w polskim prawie istnieje jednak możliwość „pójścia na skróty” i skorzystania z dobrodziejstwa w postaci tzw. blokady alkoholowej. W niniejszym artykule wskazujemy na czym polega przedmiotowa blokada, kto może z niej skorzystać oraz podpowiadamy jak szybko odzyskać utracone prawo jazdy.

Czym jest blokada alkoholowa i kto może się o nią ubiegać?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że blokada alkoholowa to urządzenie zespolone z układem zapłonowym pojazdu, które uniemożliwia jego uruchomienie przez osobę nietrzeźwą. Mówiąc dokładniej, kierowca, aby uruchomić silnik, musi dmuchnąć w specjalny ustnik, który zbada zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżeli nie zostanie przekroczony dopuszczalny próg to podróż stanie się dla niego możliwa.

Dalej należy zauważyć, że o blokadę alkoholową mogą ubiegać się wyłącznie osoby wobec których zakaz prowadzenia pojazdu był stosowany minimum przez połowę okresu wskazanego wyroku. Przykładowo, osoba wobec której został zastosowany zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat, może ubiegać się o przedmiotowe dobrodziejstwo po upływie 1,5 roku. Wyjątkowa jest natomiast sytuacja osoby wobec której zakaz został zastosowany dożywotnio – w takim wypadku może ona ubiegać się o blokadę po upływie 10 lat.

Niestety koszty montażu i kalibracji blokady alkoholowej leżą po stronie kierowcy. Istnieją jednak firmy, które specjalizują się w ich wynajmie. Nie należy również zapominać o obowiązku sprawdzenia urządzenia przez stację kontroli pojazdów.

Czy sąd może zdecydować o zwróceniu dokumentu prawa jazdy?

Niestety nie, każdy zainteresowany (wobec którego zastosowano zakaz prowadzenia pojazdów powyżej roku) musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. W przypadku jednak, gdy sąd pozwoli zainteresowanemu na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, osoba ta ma możliwość podejść do egzaminu wcześniej niż dopiero po upływie trwania zakazu. Pozytywne orzeczenie sądu pozwala więc zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Co należy zrobić, aby móc prowadzić pojazdy wyposażone w blokadę alkoholową?

Przede wszystkim należy złożyć do właściwego sądu odpowiedni wniosek. Po przeprowadzeniu rozprawy, wyda on dla zainteresowanego korzystne orzeczenie jedynie wtedy, gdy stwierdzi, że postawa, właściwości i jego warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdu uzasadniają przekonanie, że prowadzenie samochodu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W trakcie postępowania sąd będzie zatem badał takie okoliczności jak: sytuacja rodzinna, zawodowa, finansowa czy zachowanie po wydaniu wyroku. Okolicznością nie bez znaczenia będzie również kwestia ewentualnego nadużywania alkoholu. Wniosek do sądu powinien zatem zostać odpowiednio uzasadniony i udokumentowany.

Jeżeli sąd wyrazi zgodę na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową to następnie przesyła do właściwego starostwa powiatowego odpis wydanego orzeczenia. W dokumencie tym potwierdza się fakt możliwości prowadzenia pojazdów na wspomnianych warunkach. W dalszej kolejności koniecznym jest przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich, psychomotorycznych oraz odbycie kursu reedukacyjnego (o ile zainteresowany nie zrobił tego już po odebraniu prawa jazdy) oraz zdanie egzaminu na prawo jazdy. Jeżeli natomiast właściwy sąd wyda orzeczenie negatywne to w takim wypadku istnieje możliwość złożenia zażalenia do sądu wyższej instancji.

Podsumowanie

Niewątpliwie procedura związana z możliwością ponownego prowadzenia pojazdów nie należy do najłatwiejszych. Przepisy zostały ukształtowane tak, aby uniemożliwić powrót „za kółko” osobom, które stwarzają niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową to jednak niewątpliwie szansa na powrót do dotychczasowej formy transportu oraz przede wszystkim znaczna oszczędność czasu.

W ciągu ostatnich lat nasza kancelaria pomogła wielu kierowcom w pozytywnym załatwieniu przedmiotowej sprawy. Skontaktuj się z nami, a wskażemy Ci jakie kroki należy podjąć w pierwszej kolejności.

O autorze:

Dawid Poszwa

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

W swojej pracy koncentruje się na kwestiach związanych z rynkiem nieruchomości, sprawami bankowymi, finansowymi, prawem nowych technologii i prawem autorskim.

Współpracuje z inwestorami, deweloperami, programistami, architektami, biurami rachunkowymi, biurami podróży oraz przedsiębiorcami z szeroko pojętej branży eventowej.

tel: +48 609 976 209 | mail: d.poszwa@kancelaria-solvers.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *