Czynny żal przed urzędem skarbowym – Czym jest i jak uniknąć kary przyznając się do przewinienia

Czynny żal przed urzędem skarbowym – Czym jest i jak uniknąć kary przyznając się do przewinienia

Czynny żal przed urzędem skarbowym to jeden z najciekawszych mechanizmów karno skarbowych. Przyznanie się do winy i złożenie samokrytyki za zaistniałą sytuację oraz naprawienie szkód pozwala uniknąć kary i uregulować wszystkie kwestie bez ponoszenia odpowiedzialności. W tym tekście prezentujemy odpowiedzi na pytania, czym jest czynny żal w prawie, jak wykonać taki proces oraz dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie, jeśli zaistniały pewne nieścisłości.

Czym jest czynny żal

Czynny żal to dobrowolne przyznanie się przed urzędem skarbowym do popełnienia czynu zabronionego prawem. Pozwala on uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo, jeśli urząd skarbowy uzna czynny żal i zostanie złożony on skutecznie oraz prawidłowo. Czynny żal musi zostać złożony pisemnie w odpowiedniej formie. Możemy zrobić to samodzielnie w urzędzie skarbowym, listownie lub elektronicznie. Musi zawierać on konkretne elementy, aby był kompletny. W razie nieuznania czynnego żalu przez urząd skarbowy, osoba składająca go nie ma prawa odwołać się od takiej decyzji. Zapis na mocy którego skorzystać możemy z czynnego żalu, znajduje się w art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.

Kiedy można złożyć czynny żal

Czynny żal można złożyć jedynie w określonych przypadkach i nie jest to automatyczna opcja, która uchroni nas przed odpowiedzialnością za wszystkie przewinienia w każdej sytuacji. Czynny żal przed urzędem złożyć można, jeśli zaprzestało się dokonywania danego wykroczenia lub przestępstwa. Aby był skuteczny, należy złożyć go również, zanim urząd skarbowy otrzyma zawiadomienie o naszym przestępstwie oraz zanim skompletuje dokumentację i rozpocznie dochodzenie przeciwko nam. Czynny żal może złożyć jedynie osoba, która samodzielnie dokonywała czynu zabronionego. Aby skutecznie złożyć czynny żal, należy łącznie spełnić za tym trzy warunki. Należy formalnie poprawnie wnieść czynny żal oraz opisać w nim dokładnie okoliczności i istotne dane danego przewinienia skarbowego. Drugim jest szybsze złożenie czynnego żalu od wszczęcia postępowania. Ostatnim jest uregulowanie wszystkich należności w wyznaczonym przez urząd terminie. Tylko spełnienie tych trzech warunków pozwala uniknąć odpowiedzialności karno skarbowej.

Kto nie może złożyć czynnego żalu i kiedy jest on nieskuteczny?

Czynnego żalu nie można jednak złożyć w kilku sytuacjach. Istnieje zatem kilka przesłanek, które uniemożliwiają wykorzystanie tego mechanizmu. Czynnego żalu przed urzędem skarbowym nie może złożyć osoba, która stworzyła lub dodatkowo kierowała grupą przestępczą, która działała na szkodę skarbu państwa. Wyjątkiem jest złożenie czynnego żalu wraz ze wszystkimi członkami tejże grupy, co w praktyce nie jest przeważnie możliwe. Czynnego żalu nie może również złożyć osoba, która nakłaniała inną osobę do dokonania czynu zabronionego lub przyjęcia na siebie winy na za postępowanie niezgodne z prawem. Czynny żal nie będzie również skuteczny, jeśli urząd skarbowy wszczął kontrolę i rozpoczną ją np. w postaci przeszukania.

Jak złożyć czynny żal?

Złożenie czynnego żalu jest stosunkowo proste. Nie posiada on specjalnej konkretnej formatki czy wzoru, ale w dokumencie tym muszą znajdować się konkretne elementy. Pierwszym z nich jest określenie osoby składającej czynny żal. Będzie to dokładna identyfikacja zgodnie z imieniem i nazwiskiem, numerem pesel, serią dowodu tożsamości, którą się legitymuje dana osoba czy adresem zamieszkania. Warto również podać numer kontaktowy lub e-mail w celu łatwiejszego kontaktu i wyjaśnienia różnych kwestii. Kolejnym elementem koniecznym jest zaadresowanie pisma do naczelnika urzędu skarbowego odpowiedniego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania. W piśmie wyrażającym czynny żal powinny zostać ujęte również szczegóły czynu zabronionego, którego dokonaliśmy. Pismo powinno zatem zawierać wszystkie istotne informacje oraz osoby, które brały udział w popełnionym wykroczeniu bądź przestępstwie. Ostatnim elementem jest oświadczenie czy zaległość podatkowa wraz z odsetkami została już uregulowana, a jeśli nie to, w jakim czasie dana osoba będzie mogła to uczynić. Jeśli przy danej sprawie wymagane jest złożenie deklaracji podatkowej lub innych przedmiotów również oświadczenie o terminie ich dostarczenia.

Porada: Jeśli posiadamy pewne zaległości lub nieuregulowane kwestie z urzędem skarbowym, przed dokonaniem jakichkolwiek kroków warto skonsultować się z prawnikiem. Kancelaria prawa z pewnością pomoże nam zinterpretować odpowiednio daną sytuację i dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, w której nieświadomie ją pogorszymy. Prawnik dysponujący doświadczeniem powie nam również jak najkorzystniej wybrnąć z takiej sytuacji.

Dlaczego warto złożyć czynny żal?

Złożenie czynnego żalu jest bardzo korzystnym rozwiązaniem z kilku względów i warto rozważyć takie posunięcie. Z pewnością pierwszym powodem jest możliwość złagodzenia kary lub nawet — co ma często miejsce uniknięcie jej w całości. Kara za wykroczenia i przestępstwa karnoskarbowe mogą być bardzo dotkliwe oraz powodować bardzo duże perturbacje w życiu prywatnym czy biznesie. Dzięki temu możemy uniknąć często poważnych konsekwencji naszych niedopatrzeń i nieprawidłowych działań. Z opcji tej warto skorzystać, gdy pozwala ona na uregulowanie wielu różnych kwestii i wielu spraw zarówno dla osób prywatnych, jak i prowadzących działalności gospodarcze. Złożenie czynnego żalu i wyjaśnienie całej sprawy zaoszczędzi nam też sporo czasu, który niewątpliwie pochłonie dochodzenie skarbowe, wizyty w sądzie czy w kancelariach prawnych. Samo złożenie czynnego żalu nie jest również trudne, drogie czy czasochłonne. Podsumowując, złożenie czynnego żalu za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, warto wykonać dla:

  • uniknięcia kary i odpowiedzialności karnej
  • zaoszczędzenia sporej ilości czasu
  • uniknięcia konsekwencji życiowych kary skarbowej
  • prostoty składania wniosku i załatwiania sprawy w urzędzie
O autorze:

Tomasz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *