Nieuregulowany stan prawny nieruchomości- praktyczne problemy i rozwiązania.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości- praktyczne problemy i rozwiązania.

Częstokroć spotykamy się z pojęciem z zawiłym pojęciem jakim jest „nieuregulowany stan prawny nieruchomości”. Termin ten pojawia się bowiem przy okazji zakupów nieruchomości, w wypowiedziach polityków i inwestorów, a w ostatnich latach był nawet w pewnym sensie przedmiotem licznych artykułów prasowych i reportaży telewizyjnych. Dla osób, które nie specjalizują się w rynku nieruchomości, często jest to jednak pojęcie całkowicie niezrozumiałe. Pojawiają się liczne pytania: co należy dokładnie przez to rozumieć? Czy takiej sytuacji istnieją jakiekolwiek rozwiązania prawne?

Pojęcie nieuregulowanego stanu prawnego

Na wstępie zaznaczyć należy, że pojęcie nieuregulowanego stanu prawnego jest bardzo szerokie. Może ono odnosić się do różnych problemów natury prawnej i faktycznej nieruchomości. Często zdarza się, że klienci kancelarii nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że w ich posiadaniu znajduje się nieruchomość dotknięta tego typu wadami. Problem zwykł się pojawiać zwykle wtedy, gdy dana osoba jest zainteresowana sprzedażą mieszkania, czy domu albo też przy okazji załatwiania prozaicznych spraw w urzędach. W takich sytuacjach okazuje się bowiem, że zainteresowany nie jest w stanie skutecznie dokonać określonych czynności prawnych.

Czym zatem jest nieuregulowany stan prawny nieruchomości? Najprościej rzecz ujmując jest to niezgodność pomiędzy jej stanem faktycznym a zapisami znajdującymi się w księdze wieczystej. Przykładowo:

  • nieruchomość od wielu lat jest zarządzana przez inną osobę niż jej faktyczny, ujawniony w księdze wieczystej właściciel,
  • nie można ustalić kręgu osób, które są faktycznymi właścicielami nieruchomości,
  • brak jest księgi wieczystej dla danej nieruchomości, czy określonej dokumentacji,
  • w wyniku błędów dokonywanych w trakcie wpisów w księdze wieczystej, nie sposób ustalić jakie zachodzą proporcje we współwłasności nieruchomości pomiędzy poszczególnymi współwłaścicielami.

Przyczyny nieuregulowanego stanu prawnego

Wbrew pozorom, powyższe sytuacje zdarzają się w polskim porządku prawnym stosunkowo często. Jak już zostało wcześniej wspomniane, wielokrotnie właściciele nie zdają sobie nawet sprawy z faktu, że posiadana przez nich nieruchomość dotknięta jest tzw. nieuregulowanym stanem prawnym. Przyczynami opisanych problemów są zwykle wieloletnie zaniedbania, błędy dokonywane i powielane przez sędziów oraz rejentów, a czasem najzwyklejsze sytuacje życiowe. Zdarza się bowiem, że nieruchomość traci właściciela w wyniku niespodziewanej śmierci, czy też jest ona przez niego porzucana. Bez wątpienia sytuacje te zwykle mają swój negatywny skutek dla samych gruntów i budynków, które w wyniku zaistniałych zdarzeń bardzo często ulegają dewastacji, czy są zarządzane w sposób nieprawidłowy. Problemy te okazują się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy okazuje się, że brak jest możliwości nawiązania kontaktu z prawowitym właścicielem.

Audyt prawny nieruchomości

W związku z powyższym, w świetle opisanych problemów pojawia się pytanie: co zatem należy zrobić, aby „wyprostować” stan prawny nieruchomości? Odpowiedzią jest przeprowadzenie jej audytu przez specjalistę, który po zbadaniu jej stanu faktycznego i prawnego, będzie w stanie zidentyfikować problem. Tego typu badania obejmują przede wszystkim analizę ksiąg wieczystych pod kątem struktury własności, ustanowionych hipotek, służebności, czy toczących się postępowań sądowych i administracyjnych. Po przeprowadzeniu audytu prawnego, specjalista jest w stanie zarekomendować odpowiednie działania, które w zdecydowanej większości wypadków pozwolą na skuteczne rozwiązanie problemu. Nawet tych z pozoru beznadziejnych.  

Kancelaria Solvers Sołtysiak Wika Poszwa, posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań dotyczących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Jak dotąd podjęliśmy się poprowadzenia kilkudziesięciu tego typu spraw, z których znaczna część zakończyła się sukcesem. O skuteczności prowadzonych postępowań świadczy fakt, że jak dotąd obsłużyliśmy klientów z niemal 20 państw świata. W skład zespołu Kancelarii wchodzą doświadczeni specjaliści z dziedziny prawa, a także tłumacze i archiwiści  Zapraszamy do kontaktu.

O autorze:

Dawid Poszwa

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

W swojej pracy koncentruje się na kwestiach związanych z rynkiem nieruchomości, sprawami bankowymi, finansowymi, prawem nowych technologii i prawem autorskim.

Współpracuje z inwestorami, deweloperami, programistami, architektami, biurami rachunkowymi, biurami podróży oraz przedsiębiorcami z szeroko pojętej branży eventowej.

tel: +48 609 976 209 | mail: d.poszwa@kancelaria-solvers.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *