dokładniejszy opis usługi

Obsługa wspólnot mieszkaniowych, sprawy lokatorskie, proces budowlany

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • postępowania z zakresu praw i obowiązków lokatorów oraz właścicieli lub wynajmujących, w tym analiza prawnych możliwości i zasadności podwyżek czynszu oraz jego kalkulacji,
  • doradztwo w toku procesu budowlanego, analiza umów, zabezpieczenie interesów i ograniczenie ryzyk inwestycyjnych,
  • badanie prawnych możliwości wypowiedzenia umowy najmu i reprezentowanie w sprawach o eksmisję, w tym z prawem do lokalu socjalnego,
  • prawne aspekty zarządzania lokalami i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,
  • rozliczanie nakładów i dochodzenie roszczeń,
  • reprezentowanie Klienta w sprawach o zapłatę.