dokładniejszy opis usługi

Odszkodowania

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • sporządzenie odwołań w toku tzw. likwidacji szkody, których pozytywne rozpatrzenie pozwoli szybciej uzyskać odszkodowanie po wypadku,
  • reprezentacja w toku procesów sądowych przeciwko ubezpieczycielom,
  • doradztwo prawne w zakresie odszkodowań na mieniu oraz na osobie, w tym komunikacyjnych, lotniczych, wypadkowych, zdarzeń losowych, pożaru, powodzi, odpowiedzialności cywilnej itd.,
  • konsultacje dotyczące przysługującego odszkodowania, a także sposobu zgłaszania roszczeń,
  • dochodzenie od ubezpieczalni odszkodowań (m.in. odszkodowań z ubezpieczenia OC sprawcy czy z Autocasco),
  • dochodzenie odszkodowań za wypadki poza granicami Polski oraz za wypadki spowodowane na terenie RP przez obcokrajowca.