Tarcza antykryzysowa a wydarzenia kulturalne i sportowe. Zwrot pieniędzy w związku z odwołaniem wydarzenia.

Tarcza antykryzysowa a wydarzenia kulturalne i sportowe. Zwrot pieniędzy w związku z odwołaniem wydarzenia.

W związku z panującymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń publicznych, siłą rzeczy odwołanych zostało wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych, koncertów oraz spektakli. Bardzo wielu naszych klientów spotyka się z różnymi odpowiedziami organizatorów w zakresie ewentualnego zwrotu środków, wpłaconych np. w celu zakupienia biletów. Okoliczność zamrożenia branży rozrywkowej nie umknęła ustawodawcy, który w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadził przepisy regulujące zasady zwrotu pieniędzy wpłaconych na poczet wspomnianych wydarzeń.

Zwrot pieniędzy

Zgodnie z przywołaną ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a dokładniej art. 15zp, przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Jeżeli zatem klient wyraźnie zakomunikuje, że domaga się zwrotu wpłaconych pieniędzy, to w takim wypadku przedsiębiorca organizujący wydarzenie nie może tego zwrotu odmówić. Ustawa wprowadziła jednak swojego rodzaju „amortyzacje” dla branży rozrywkowej, która niewątpliwie została sparaliżowana i również wymaga wyrozumiałości. Organizator wydarzenia ma bowiem praktycznie pół roku na zwrot środków, co w istocie ma mu pozwolić na zachowanie płynności finansowej.

Rozwiązanie alternatywne – voucher

Przedsiębiorca może jednak alternatywnie zaproponować konsumentowi tzw. voucher, który będzie upoważniał go do skorzystania z usług świadczonych przez przedsiębiorcę w przyszłości. Zgodnie z przywołaną ustawą, voucher dotyczy „przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie”. Co jednak ważne, konsument musi wyrazić zgodę na taką formę zwrotu wpłaconych pieniędzy. Przedsiębiorca nie może go zmusić do takiego rozwiązania.

Jak zrezygnować z usługi?

Ustawa nie przewiduje formy w jakiej należy dokonać rezygnacji z zaplanowanego wydarzenia. Należy jednak pamiętać, że w przypadku ewentualnego sporu, na konsumencie będzie leżał obowiązek udowodnienia, że w sposób skuteczny zrezygnował z danego wydarzenia. Zaleca się zatem skorzystanie co najmniej z formy maila, choć o wiele pewniejszym rozwiązaniem jest wysłanie listu poleconego. Ważnym jest również wyraźne sprecyzowanie z jakiego konkretnie wydarzenia chcemy zrezygnować.

Czy konsument może zaakceptować inne rozwiązanie?

Oczywiście. Strony danej umowy mogą zawrzeć porozumienie o dowolnej treści. W miejscu pierwotnej usługi i zamiast zwrotu pieniędzy, mogą na przykład umówić się na organizacje podobnego wydarzenia np. za 18 miesięcy. Przedstawione w ustawie rozwiązania należy traktować wyłącznie w kategorii minimum bezpieczeństwa.

O autorze:

Dawid Poszwa

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

W swojej pracy koncentruje się na kwestiach związanych z rynkiem nieruchomości, sprawami bankowymi, finansowymi, prawem nowych technologii i prawem autorskim.

Współpracuje z inwestorami, deweloperami, programistami, architektami, biurami rachunkowymi, biurami podróży oraz przedsiębiorcami z szeroko pojętej branży eventowej.

tel: +48 609 976 209 | mail: d.poszwa@kancelaria-solvers.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *