dokładniejszy opis usługi

Podatki

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • audyt podatkowy obejmujący weryfikację rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
  • opinie i informacje prawne dotyczące podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
  • analiza kwestii zwolnienia z zapłaty podatku w przypadku przeznaczenia środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe,
  • reprezentacja w postępowaniach podatkowych z organami podatkowymi, skarbowymi, w tym Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Izba Skarbowa, Izba Celna oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W krajach Unii Europejskiej stała współpraca z kancelarią prawną świadczącą pomoc w zakresie podatków jest standardem, ponieważ pozwala uniknąć sporów z organami podatkowymi i dotkliwych sankcji finansowych za nieprawidłowości podatkowe.