Upadłość konsumencka – ponowny wniosek, podstawowe informacje

Upadłość konsumencka – ponowny wniosek, podstawowe informacje

Najnowsza nowelizacja ustawy prawo upadłościowe sprawiła, że droga do uzyskania tzw. upadłości konsumenckiej stała się jeszcze łatwiejsza. Przede wszystkim pojawiły się nowe możliwości dla osób, które w poprzednich latach bezskutecznie starały się o oddłużenie – pod pewnymi warunkami dopuszczalny jest ponowny wniosek do sądu. Przypomnieć należy, że wspomniana nowelizacja ma przede wszystkim na celu odbudowanie kondycji finansowej jak najszerszego kręgu osób (o szczegółach możesz przeczytać tutaj). W związku z powyższym, jedną z najistotniejszych zmian jest uchylenie dotychczasowego art. 491(4) Ustawy, który zawierał szereg okoliczności dających podstawę do negatywnego rozpoznania wniosku przez Sąd.

Ustawa bardziej przyjazna dla dłużnika

Dalej należy również zauważyć, że nowo wprowadzony przepis art. Art. 491 (14a) Ustawy stanowi, że:

Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:

1) upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,

2) w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań

– chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Mając na uwadze nowe brzmienie przepisów, stwierdzić zatem jednoznacznie należy, że ustawa ograniczyła możliwość odmowy oddłużenia wyłącznie do zaledwie kilku konkretnych sytuacji. Co więcej, nawet w wypadku zaistnienia wyżej przytoczonych przesłanek, ustawa dopuszcza możliwość zastosowania wyjątku- jeśli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi, jak np. wyjątkowo trudna sytuacja rodziny.

Podsumowanie

Podsumowując, po wprowadzeniu wyżej opisanych zmian, ustawa stała się o wiele bardziej przyjazna dla osób, którym sąd dotychczas odmówił możliwości skorzystania z dobrodziejstwa oddłużenia. Wydaje się, że na najlepszej pozycji są osoby, w stosunku do których Sąd uprzednio oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że doprowadziły do swojego zadłużenia w sposób lekkomyślny. W świetle nowych przepisów osoby te posiadają realną szansę na oddłużenie i umorzenie części swoich zobowiązań. W wielu wypadkach będzie to zapewne ostatnia szansa na ustabilizowanie swojej sytuacji majątkowej. Szacuje się, że tylko w latach 2015- 2019 r. Sądy oddaliły ponad 20.000 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy w Twoim przypadku istnieją podstawy do ponownego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i oddłużenia nowych warunkach, skontaktuj się z naszą kancelarią. Przeprowadzimy dla Ciebie analizę zebranej dokumentacji i Twojej sytuacji faktycznej, w szczególności w kontekście ewentualnego uprzedniego rozstrzygnięcia Sądu.   

O autorze:

Dawid Poszwa

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

W swojej pracy koncentruje się na kwestiach związanych z rynkiem nieruchomości, sprawami bankowymi, finansowymi, prawem nowych technologii i prawem autorskim.

Współpracuje z inwestorami, deweloperami, programistami, architektami, biurami rachunkowymi, biurami podróży oraz przedsiębiorcami z szeroko pojętej branży eventowej.

tel: +48 609 976 209 | mail: d.poszwa@kancelaria-solvers.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *