Ponowny wniosek o upadłość konsumencką — ważne informacje dla osób, które otrzymały odmowę w przeszłości lub obecnie

Ponowny wniosek o upadłość konsumencką — ważne informacje dla osób, które otrzymały odmowę w przeszłości lub obecnie

Ponowny wniosek o upadłość konsumencką to nieco bardziej złożone zagadnienia niż w przypadku ogłaszania jej po raz pierwszy. W pewnych sytuacjach nasz wniosek może zostać odrzucony, co powoduje trudności w ogłoszeniu upadłości po tym fakcie. W takiej sytuacji wbrew pozorom jest wiele osób — zarówno tych, które otrzymały odmowę kiedyś, jak i tych, które spotkały się z nią obecnie — i nie wiedzą jak wybrnąć z takiej sytuacji. Czy zatem ponowny wniosek o upadłość konsumencką jest możliwy? Na jakie elementy musimy zwrócić uwagę, ogłaszając kolejną upadłość? Jak maksymalnie ułatwić sobie ten proces? Wszystkie informacje i różne potencjalne sytuacje z jakimi możemy się spotkać, przedstawiamy poniżej.

Odrzucony wniosek o upadłość konsumencką w przeszłości

Pierwszą z dwóch sytuacji, w której może interesować nas ponowny wniosek o upadłość konsumencką, jest ta, kiedy to w przeszłości nasz wniosek został odrzucony przez sąd. Poprzednie przepisy prawa były bardziej rygorystyczne, pozwalały oddalić wniosek z wielu przyczyn. Owocowało to sytuacją, że osoby prywatne bardzo często otrzymywały odmowną decyzję. Głównym powodem takiego stanu rzeczy była możliwość odrzucenia wniosku o upadłości konsumenckiej z powodu rażącego niedbalstwa, które doprowadziło do powstania zadłużenia. Sąd w takiej sytuacji odmawiał jego rozpatrzenia i wydania pozytywnej dla konsumenta decyzji. W poprzedniej sytuacji prawnej sąd mógł odrzucić również wniosek, że względów formalnych, które nie zostały spełnione. Wniosek mógł być niekompletny, zawierać błędy lub celowo wprowadzał w błąd.

Po odrzuceniu wniosku o upadłość konsumencką w przeszłości możemy złożyć wniosek ponownie w obecnym stanie prawny — po nowelizacji przepisów. Nie będziemy musieli spełnić dodatkowych wytycznych czy wymagań, aby to zrobić, a ogólnie prawo daje nam taką możliwość. Obecnie sąd na etapie przyjmowania wniosku bada jedynie formalną jego stronę oraz to czy spełniam wymogi. Jeśli jest on sporządzony poprawnie, przyjmuje go. Na dalszym etapie badania przyczyn wystąpienia zadłużenia, sąd może uznać nasz wniosek np. w przypadku rażącego niedbalstwa i zadłużenia z własnej winy za zgodny z prawem i ustalić plan spłaty zadłużenia np. na 7 lat. Oznacza to, że będąc w takiej samej sytuacji jak kiedyś otrzymując odmowę oddłużenia, obecnie możemy liczyć na pozytywne załatwienie sprawy.

Wyjątek: Podczas postępowania które ma na celu ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd może odmówić oddłużenia z pewnego powodu. Jest to skorzystanie już z tej opcji do dziesięciu lat wstecz. Jeśli w ostatnich dziesięciu latach sąd ogłosił już naszą upadłość, w której umorzył część lub całość długu, obecnie nie otrzymamy oddłużenia.

Aktualne odrzucenie wniosku o upadłość konsumencką

Drugą sytuacją, w której możemy rozmawiać o odrzuceniu wniosku o upadłości konsumenckiej, jest taka, kiedy to sąd odrzucił nasz wniosek już w obecnie znowelizowanym prawie upadłościowym. Pomimo jego zliberalizowania nadal istnieje kilka przesłanek, które mogą powodować odrzucenie wniosku. Może być to celowe pozbywanie się majątku w celu uniknięcia odpowiedzialności za długi czy błędy formalne we wniosku.

Gdy nasz wniosek o upadłość konsumencką został dorzucony już w czasie obowiązującego nowego znowelizowanego prawa mamy również możliwości złożenia ponownego wniosku. Możemy składać go dowolnie i będzie on przyjmowany niejako z urzędu, jeśli będzie kompletny i poprawny. Jeśli jednak nasza sytuacja nie zmieniła się i jest taka sama, sąd prawdopodobnie wyda również negatywną opinię. Oznacza to, że mamy możliwość złożenia ponownego wniosku, ale pozostając w takiej samej sytuacji, nie uzyskamy innego wyniku. Obecnie otrzymamy również odrzucenia pomimo możliwości nowego wniosku z kilku względów. Będzie to zaprzestanie wykonywania spłaty planu wyznaczonego przez sąd z naszej winy w przeszłości. Sąd nawet pomimo przyjęcia wniosku może odmówić oddłużenia też, jeśli nasza upadłość wyrządza poważną krzywdę wierzycielowi. Przeszkodą jest też podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji o naszym stanie majątkowym oraz zadłużeniach. Przesłankami w znowelizowanym prawie do odrzucenia nowego wniosku będzie zatem:

  • niedopełnienie formalności
  • nieprawdziwe informacje
  • zaprzestanie spłaty planu prowadzącego do odrzucenia wniosku w ciągu ostatnich 10 lat z naszej witryny
  • celowe wyzbywanie się majątku w celu unikania odpowiedzialności
  • możliwość wyrządzenia upadłością konsumencką poważnej szkody wierzycielowi

Na pozytywne rozpatrzenie sprawy przy ponownym złożeniu wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możemy jednak liczyć, jeśli nasza sytuacja osobista zmieniła się. W takiej sytuacji sąd oceniał będzie nasz wniosek zupełnie inaczej i nawet gdy został on odrzucony kilka miesięcy temu, obecnie może zostać rozpatrzony pozytywnie. Sytuacją taką będzie np. wypadek, który uniemożliwia nam podjęcie pracy zarobkowej i spłacanie zadłużenia. Mogą to być inne sytuacje losowe wpływające na możliwości posiadania przez nas długu. Wniosek zostanie wtedy przyjęty przez sąd oraz zbadany i rozważony ponownie na kolejnym etapie ogłaszania upadłości konsumenckiej. Jeśli sąd uzna, że nasza sytuacja zmieniła się na, tyle iż ingeruje w nasze życie, może wydać pozytywną dla nas decyzję — nawet gdy kilka miesięcy temu była ona negatywna.

Jak złożyć ponowny wniosek o upartość konsumencką?

Jeśli z jakichś przyczyn nasz wniosek o upadłość konsumencką został odrzucony przez sąd, nasza sytuacja nie jest prosta. Bez względu z jakich przyczyn doszło do odrzucenia, bardzo często sprawa jest nietypowa. W takiej sytuacji warto zastanowić się, czy damy radę samodzielnie przeprowadzić ten proces ponownie. Rekomendowane jest jednak skorzystanie z pomocy prawnej i prawnika. Jak zatem złożyć ponowny wniosek o upadłość konsumencką? W takim wypadku mamy dwie możliwości. Pierwszą jest samodzielne sporządzanie wniosku, odpowiedniej jego umotywowanie oraz dopilnowanie wszelkich procedur prawnych, aby wniosek nie był odrzucony z przyczyn formalnych. Następnie będziemy musieli liczyć się z ew. wezwaniem przez sąd w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień na etapie badania przyczyn niewypłacalności. Cały proces wygląda tak samo jak standardowy np. pierwotny, lecz jego obsługa prawna może być nieco skomplikowana.

Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika. Kancelaria prawna wykona za nas wszelkie formalności standardowe lub będzie działała nieco inaczej niż poprzednio — jeśli zachodzi taka konieczność, aby i tym razem nasz wniosek nie został odrzucony. Pomoc prawna polega w tym wypadku na wizycie w kancelarii i wstępnej rozmowie. Podczas niej prawnik ustala z konsumentem, jakie są szanse na powodzenie ogłoszenia upadłości. Następnie kancelaria pomaga przygotować wszystkie dokumenty dotyczące zadłużenia, przygotowuje wniosek oraz składa go w sądzie. Prawnik może reprezentować nas też przed sądem i pilotować całą sprawę do końca. Aby ogłosić upadłość konsumencką, wniosek musi być poprawny.

Porada: Niezależnie od tego z jakimi sytuacjami w przeszłości — tej bliskiej jak i dalekiej mieliśmy do czytania, warto obecnie korzystać ze znowelizowanych przepisów oraz próbować ogłosić upadłość konsumencką. Jest ona obecnie najprostsza do ogłoszenia od wielu lat i istnieje możliwość, iż otrzymamy upadłość konsumencką nawet przy niezmienionej sytuacji. Tym bardziej warto wnioskować o jej przyznanie, jeśli nasza sytuacja się zmieniła. Przy sprzyjającym prawie oddłużenie się będzie dużo łatwiejsze dawniej.

O autorze:

Tomasz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *