Prawnik wspólnoty mieszkaniowej – dowiedz się czym jest obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Prawnik wspólnoty mieszkaniowej – dowiedz się czym jest obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty mieszkaniowe, choć są często małymi i ogólnie działającym lokalnie społeczeństwem, bardzo często potrzebują porady prawnej. Działania związane z nieruchomościami, wynajmem czy kwestiami lokalowymi sprawiają, że poszczególne wspólnoty mieszkaniowe mają często wiele kwestii prawnych do rozwikłania. Bardzo ciekawym i efektownym rozwiązaniem jest zatrudnienie prawnika przez tą wspólnotę, który będzie zajmował się kwestiami prawnymi oraz udzielał jasnych odpowiedzi na wiele kwestii prawnych. Poniżej przedstawimy, jak można zatrudnić takiego adwokata, jak wygląda praca oraz jakie korzyści może odnieść wspólnota, decydując się na taki ruch.

Prawnik wspólnoty mieszkaniowe — czym jest taka usługa?

Usługi prawne dla wspólnoty mieszkaniowej to niezwykle ważny element działania tej instytucji. Obecnie na rynku usługi tego typu cieszą się coraz większą popularnością oraz są chętnie wykorzystywane przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe. Usługa taka polega na pomocy prawnej prawnika lub kancelarii prawnej, z której korzysta dana wspólnota. Pomoc może być jedynie pomocą doraźną lub długotrwałą. Może mieć też różne formy. Będzie to każdorazowe korzystanie z pomocy w zamian za pojedynczą opłatę lub nawiązanie współpracy poprzez podpisanie umowy na obsługę prawną. Usługi tego typu świadczyć może każdy prawnik, gdyż zakres obsługi jest bardzo szeroki. Ogólnie istnieją również kancelarie prawne i prawnicy specjalizujący się w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie głównie z tej dziedziny. 

Wspólnota mieszkaniowa porady prawne może odbierać w takim zakresie, jaki uzna za stosowne i tylko od wspólnoty zależy, w jakich sprawach będzie chciała się poradzić prawników. Usługa ta może dotyczyć zarówno spraw związanych z działaniem samej wspólnoty, interpretacji prawa, jak i również załatwiania konkretnych kwestii, inwestycji, opiniowania czy prezentowania spółdzielni.

Prawnik wspólnoty mieszkaniowej a prawo wspólnot mieszkaniowych

Każda wspólnota mieszkaniowa jest oficjalnym tworem prawnym i działa na podstawie konkretnych przepisów prawa. Choć nie jest osobowością prawną, posiada zdolności prawne. Te dwie kwestie sprawiają, że jej działanie w dużej mierze opiera się o prawo i przepisy, których należy przestrzegać. Dotyczą one zarówno działania samej wspólnoty, jak i również zarządzania w odpowiedni sposób lokalami. Spółdzielnia może być pozywana przed sądem oraz sama pozywać, zaciągać zobowiązania oraz podejmować decyzje. Wspólnota mieszkaniowa bardzo często musi obracać się w kwestiach prawa cywilnego, administracyjnego czy lokalowego. Szeroki zakres nie ułatwia prowadzenia wspólnoty i wymaga bardzo dobrej znajomości prawa. Przeważnie osoby zarządzające nie mają wykształcenia prawniczego, co powoduje pewnego rodzaju trudności. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest korzystanie z pomocy prawnej opisanej powyżej.

Prawnik wspólnota mieszkaniowa – Plusy oraz korzyści

Pierwszym plusem współpracy z kancelarią prawną jako wspólnotą mieszkaniową jest zminimalizowanie ryzyka popełnienia przewinienia prawnego. Wspólnota mieszkaniowa to często skomplikowana jednostka pod względem organizacyjnym, administracyjnym i prawnym. Podczas załatwiania wielu spraw osoby nią zarządzające mogą nawet nieświadomie popełnić wykroczenia lub przestępstwa i być narażenie z drugiej strony na niekorzystne umowy itd. Pomoc prawna zapobieganie negatywnym skutkom takich działań i sprawi, że wspólnota mieszkaniowa będzie funkcjonowała poprawnie. Prawnik wspólnoty mieszkaniowe prowadził będzie bardzo sprawnie pod tym kątem. Pomoże to również w sprawnym oraz efektywnym ich zarządzaniu. Dzięki temu wspólnota będzie mogła lepiej zarządzać środkami, szybciej się rozwijać czy stwarzać bardziej komfortowe warunki dla mieszkańców. Pomoc prawna będzie również nieoceniona podczas przeprowadzania inwestycji czy unowocześnienia powierzchni wspólnych, które często generują wiele niezapowiedzianych problemów.

Sama współpraca z prawnikiem wspólnoty mieszkaniowej, jest bardzo prosta, komfortowa i dopasowana do potrzeb danej wspólnoty. Zatrudniając prawnika, nie musimy zatem decydować się na ścisłą współpracę czy rozpoczynać ją na bardzo długi czas. Jest to też korzystne z finansowego punktu widzenia, gdyż dzięki elastycznej możliwości doboru pomocy prawnej, możemy wybrać opcję, na którą stać wspólnotę. Osoby należące do wspólnoty mieszkaniowej często mają podzielone zdania odnośnie wielu kwestii czy wizji działań społeczności. Prawnik od spraw wspólnot mieszkaniowych będzie również mógł mediować oraz wypracowywać kompromisy między tymi osobami. Znacznie ułatwia to funkcjonowanie lokalnej wspólnoty i podniesie komfort życia, eliminując wiele zatargów. Podsumowując, do plusów zatrudnienia prawnika dla wspólnoty mieszkaniowej należą:

  • brak ryzyka wpadnięcia w problemy prawne
  • efektywne zarządzanie wspólnotą
  • większe możliwości rozwoju
  • prosty proces zatrudniania
  • niezobowiązująca forma współpracy
  • ułatwione rozwiązywanie konfliktów przez prawnika

Prawnik wspólnoty mieszkaniowe — Kiedy warto go zatrudnić?

Pomoc prawna dla wspólnot mieszkaniowych jest nieoceniona w wielu sytuacjach. Zawsze będzie ona pomocna w prowadzeniu wspólnoty mieszanej i zawsze warto z niej korzystać — bez względu na wielkość czy skomplikowanie spraw. W pewnych sytuacjach skorzystanie z pomocy prawnej jest jednak szczególnie wskazane. Z pewnością będzie to wielkość wspólnoty. Im jest ona większa, z tym większymi problemami, inwestycjami czy projekt musi się zmierzyć. Obracanie dużymi pieniędzmi oraz spore projekty sprawiają, że pomoc prawna będzie wręcz konieczna. Z pomocy prawników skorzystać powinny też wspólnoty, które mają problemy z długami, zobowiązaniami lub lokatorami nieprzestrzegającymi prawa/obowiązków. Pomoc prawnika będzie wskazana zatem nie tylko sprawach zewnętrznych,ale także i przy wewnętrznym utrzymaniu porządku.

Jak zatrudnić prawnika i jak przebiega ten proces

Aby prawnik wspólnoty mieszkaniowej zajmował się obsługa prawną, należy wykonać kilka kroków. Cały proces nie jest skomplikowany oraz możliwymi do przeprowadzenia nawet przez osobę, która nie zna się na prawie. Pierwszym krokiem jest zatem skontaktowanie się z odpowiednią kancelarią prawną oraz umówienie spotkania. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej lub osobistej, warto nakreślić sytuację, aby prawnicy przybywający na spotkanie mogli przynajmniej wstępnej się na nie przygotować. Kolejnym krokiem jest samo spotkanie. Powinny udać się na nie osoby decyzyjne i posiadające odpowiednie uprawnienia w danej spółdzielni. Na spotkanie może przyjść więcej niż jedna osoba. W jego trakcie kancelaria prawna przedstawia zakres ich usług oraz ofertę odnośnie swojej pomocy. W tym momencie również osoby reprezentujące wspólnotę mieszkaniową, mogą przedstawić swoje oczekiwania. Efektem rozmów jest ustalenie sposobu współpracy, kosztów oraz zakresu pomocy. Współpracę przeważnie rozpocząć można od ręki. 

W zależności od wybranej formy współpracy możemy prosić kancelarię prawną o pomoc w konkretnych sprawach lub pozostawić większą swobodę działania prawnikowi, który samodzielnie będzie rozwiązywał kwestie formalne.

O autorze:

Tomasz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *