dokładniejszy opis usługi

Prawna obsługa firm

Oferujemy  wsparcie wszelkich typów działalności gospodarczej. Dzięki naszej pomocy, Klienci mogą liczyć na to, że biznes będzie prowadzony w sposób bezpieczny, zgodny z prawem, a ich interesy zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone. W ramach obsługi prawnej oferujemy w szczególności:

Bieżąca obsługa prawna

 • doradztwo prawne dla spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • monitorowanie zmian w przepisach oraz dostosowywanie do nich prowadzonej działalności,
 • obsługę prawną z zakresu wspierania innowacyjności, w tym pomoc dla start- upów,
 • sporządzanie i analiza umów, 
 • dochodzenie wierzytelności,
 • udział w negocjacjach z kontrahentami i bankami, 
 • doradztwo w przeprowadzonych transakcjach,
 • audyty prawne, analizę stanu prawnego przedsiębiorstwa (tzw. badania due diligence), w tym nieruchomości, badania compliance zakończone przygotowaniem raportu wskazującym ewentualne uwagi i ryzyka prawne i biznesowe,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników,
 • pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych. 

Prawo spółek

 • rejestrację, przekształcanie oraz likwidację spółek,
 • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
 • przygotowywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • przekształcanie jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne oraz inne formy prawne jak spółka z o. o. spółka komandytowa,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy wspólnikami. 

Prawo pracy

 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z pracownikami,
 • roszczenia pracownicze – przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie,
 • umowy o zakaz konkurencji, zachowanie poufności,
 • zwolnienia grupowe i indywidualne,
 • umowy o pracę, zlecenie i dzieło,
 • kontrakty menadżerskie,
 • regulaminy pracy i wynagradzania,
 • odszkodowania z tytuły wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • reprezentacja przed sądem.

Prawo własności intelektualnej

 • opracowywanie strategii ochrony utworów prawno-autorskich, oznaczeń, wzorów, znaków towarowych, wynalazków, tajemnic handlowych, prawa własności intelektualnej,
 • opracowanie i analiza umów o przeniesienie praw autorskich, umów licencyjnych,
 • przygotowanie umów o wykonanie programów komputerowych,
 • ochrona wizerunku,
 • obrona przed roszczeniami o ochronę praw autorskich
 • obrona przed zarzutami prawa karnego, związanymi z naruszeniem praw autorskich,
 • bieżąca obsługa prawna podmiotów działających w branży design, muzycznej i wydawniczej.
Strefa Wiedzy – Prawo dla biznesu