Prawo do lokalu przez zasiedzenie – Sprawdź, na czym polega ten proces i czy możesz czuć się już właścicielem danej nieruchomości!

Prawo do lokalu przez zasiedzenie – Sprawdź, na czym polega ten proces i czy możesz czuć się już właścicielem danej nieruchomości!

Różnorodne sytuacje prawne i życiowe czasami sprawiają, że mieszkamy w lokalu, do którego nie mamy prawa. Jednocześnie dbamy o niego lub planujemy w nim zostać na wiele kolejnych lat. W takiej sytuacji jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to o nabycie prawa do lokalu przez zasiedzenie. Jest to prawo, które rzeczywiście pozwala posiąść lokal na własność niejako automatycznie bez zakupu czy odebrania praw od jego poprzedniego właściciela. Poniżej przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje na temat tego procesu i rozwiewamy wszystkie wątpliwości.

Posiadanie samoistne i brak prawa do nieruchomości

Pierwszym elementem, jaki będzie decydował o tym, że możemy nabyć daną nieruchomość na własność po czasie zasiedzenia, jest to, że jesteśmy w posiadaniu samoistnym takiej nieruchomości. Oznacza to, że realnie mieszkamy tam oraz w pełni zarządzamy i opiekujemy się taką nieruchomością. Z praktycznego punktu widzenia, będzie oznaczało to przeprowadzenie remontów, udoskonaleń czy modyfikacji. Będzie to też bieżące zarządzanie nieruchomością oraz troszczenie się o nią. Według orzeczenia sądu, które jest często cytowane, posiadacz samoistny przejawia wszystkie cechy właścicielskie takiej nieruchomości. Bardzo ważnym elementem jest również fakt, że będąc posiadaczami samoistnymi, nie możemy mieć jakiegokolwiek prawa do takiego lokalu czy domu. Nabyć w drodze zasiedzenia nieruchomość może jedynie osoba, która jest posiadaczem samoistnym i nie posiada żadnego prawa do danej nieruchomości.

Okres 20 i 30 lat

Drugim elementem i czynnikiem, od którego zależy nabycie nieruchomości poprzez zasiedzenie, jest okres czasu, w jakim zarządzamy daną nieruchomością. Podane są dwie wartości – 20 i 30 lat w prawie które są zależne od pewnej kwestii. Jest nią rodzaj posiadania. Termin 20 lat jest poprawny, jeśli zasiedliśmy nieruchomość w dobrej wierze, a 30 lat w złej wierze. Czym zatem różnią się te oba przypadki? Zasiedzenie w dobrej wierze to używanie danej nieruchomości bez świadomości, iż jest ona czyjąś własnością. Może wynikać to z błędu w dokumentach lub sytuacji, którą można usprawiedliwić innymi okolicznościami. Zasiedzenie w złej wierze jest zaś użytkowaniem nieruchomości z pełną wiedzą, iż dana nieruchomość należy do innego właściciela. Najczęściej ma to miejsce w sytuacji przejęcia nienależnego spadku np. pomimo innego testamentu czy postanowienia sądu. Przykładem może być np.zachowek czy inny przydział nieruchomości osobie, którego nie respektujemy i sprawujemy władzę nad działką. Często sytuacja taka ma miejsce, gdy prawowity właściciel nie ma możliwości aktywnej walki i odebrania własnej nieruchomości. W Polsce co do zasady zakłada się dobrą wolę zasiedzenia. Jeśli więc są wątpliwości co do tego elementu, wybiera się opcję korzystniejszą dla osoby użytkującej daną własność.

Informacja: Aby uznać osobę, która użytkowała nieruchomość za prawowitego właściciela po 20 lub 30 latach, należy spełnić oba warunki — faktycznego sprawowania władzy nad nieruchomością oraz czasu jej użytkowania.

Zatwierdzenie własności z mocy prawa

Jeśli po 20 lub 30 latach mieszkania i użytkowania danej nieruchomości zgodnie z prawem upływa określony termin, osoby zarządzające nieruchomością z mocy prawa stają się jej właścicielami. Oznacza to, że dana osoba automatycznie staje się jej właścicielem i teoretycznie nie musi uzyskiwać żadnych innych zaświadczeń. Sytuacja taka, choć daje nam pełnię praw właścicielskich, przeważnie wymaga formalnego zatwierdzenia. Z pewnością ułatwi to wiele spraw i kwestii np. przy dalszym zarządzaniu nieruchomością lub jej sprzedaży. Żaden notariusz nie potwierdzi dokumentów sprzedaży na podstawie oświadczenia ustnego bez dokumentacji o rzeczywistym i prawnym posiadaniu nieruchomości. Często też zlecenie rozbudowy czy modyfikacji nieruchomości będzie wymagało dokumentacji potwierdzającej własność, a nie tylko prawa do niej. Stwierdzenie nabycia odbywa się poprzez złożenie wniosku w sądzie oraz uzyskanie postanowienia. Proces ten jest jedynie stwierdzeniem i nie występują w nim elementy losowe, które mogłyby być niekorzystne dla nowego właściciela. Wniosek składa się do sądu rejonowego do wydziału cywilnego. Koszt wniosku to 2000 złotych. Następnie sąd wydaje postanowienie nabycia nieruchomości drogą zasiedzenia, a nieruchomość jest również formalnie nasza. Zaświadczenie ma charakter deklaracyjny, który potwierdza istnienie stanu faktycznego.

Porada prawna

Jeśli posiadamy wątpliwości co do tego tematu np. długości okresu, rodzaju woli czy rodzaju posiadania, zdecydowanie warto udać się do prawnika. Porada prawna obecnie jest bardzo prosta do uzyskania i pozwoli otrzymać odpowiedzi na wszystkie pytania. Przy pomocy kancelarii prawnej przejmiemy prawną kontrolę dużo szybciej oraz bardziej komfortowo, gdyż będziemy mogli zlecić reprezentowanie nas przed sądem prawnikowi. Profesjonalna porada jasno określi także naszą sytuację i będziemy mogli zaoszczędzić sobie wielu kosztów czy straty czasu jeśli nie mamy prawa rozpoczynać procesu uznania naszej własności.

O autorze:

Tomasz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *