dokładniejszy opis usługi

Spadki

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
  • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku z elementem zagranicznym,
  • postępowania o dział spadku,
  • postępowania o zachowek,
  • postępowania o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
  • ochronę spadkobierców przed nabyciem spadku zadłużonego,
  • inne postępowania spadkowe.

Kancelaria oferuje pomoc prawną dla Klientów z całego świata w języku angielskim, niemiecki, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim.