dokładniejszy opis usługi

Postępowania sądowe, administracyjne i postępowanie egzekucyjne

W skład zespołu kancelarii wchodzą wyłącznie prawnicy cechujący się wieloletnim doświadczeniem procesowym. Dzięki wiedzy zdobytej w praktyce, posiadamy umiejętności, które są dla Klienta gwarancją bezpieczeństwa na sali sądowej. 

Nasze usługi to:

 • profesjonalna reprezentacja w trakcie całego postępowania sądowego i egzekucyjnego, 
 • merytoryczne i rzetelne pisma procesowe: pozwy, odpowiedzi na pozew, skargi, zażalenia, sprzeciwy, zarzuty od nakazu zapłaty, wnisoki egzekucyjne,
 • wnikliwa, indywidualna analiza każdej sprawy,
 • wsparcie na etapie przedsądowym, przygotowanie „gruntu” pod prowadzenie sprawy na etapie sądowym, 
 • wsparcie i negocjacje w celu zawarcia korzystnej ugody. 

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, 
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi oraz mediatorami,
 • reprezentacja w postępowaniach przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja w trakcie postępowań egzekucyjnych,
 • bieżące doradztwo w toku prowadzonych postępowań sądowych, postępowań arbitrażowych i postępowań egzekucyjnych,
 • reprezentacja postępowaniach administracyjnych, w postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz w postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Szczegółowy zakres naszych umiejętności procesowych opisany został tutaj.