dokładniejszy opis usługi

Sprawy karne, karnoskarbowe i wykroczenia

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu/śledztwie) prowadzonym przez policję i prokuraturę, w tym zatrzymanie, areszt (aresztowanie),
  • występowanie w charakterze obrońców, pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego,
  • obronę oskarżonych w postępowaniu przed sądami we wszystkich instancjach, w tym w zakresie przestępstw gospodarczych takich jak przestępstwa białych kołnierzyków (ang. white-collar crime),
  • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia przez sądami we wszystkich instancjach,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych,
  • sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji oraz wszelkich innych pism procesowych,
  • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym dotyczącym odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Strefa Wiedzy – Sprawy karnoskarbowe