dokładniejszy opis usługi

Sukcesja przedsiębiorstw

Zapewniamy kompleksowe przeprowadzenie procesu przekazania przedsiębiorstwa następcom (sukcesorom) przez nestora (sukcesja). Kładziemy istotny nacisk na przygotowanie fundamentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu sukcesji i wybór rozwiązania najbardziej dopasowanego pod względem strategii firmy i sytuacji rodzinnej właścicieli.

Mało który przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji (CEiDG) w przypadku śmierci przedsiębiorcy, przedsiębiorstwo to, często pomimo wielu zawartych umów i znacznego majątku, natychmiast „umiera” tj. traci byt prawny, ponieważ zanika PESEL, NIP i REGON. Dlatego często planując sukcesję doradzamy Klientom i przeprowadzamy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w korzystniejsze formy prawnej prowadzenia biznesu.

Nasza pomoc w zakresie sukcesji przedsiębiorstw obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie do sukcesji przedsiębiorstwa i przeanalizowanie potrzeb Klienta,
  • przeprowadzenie od początku do końca w sposób sformalizowany i usystematyzowany procesu sukcesji w sposób gwarantujący najbardziej optymalne efekty. Przygotujemy wszelkie niezbędne dokumenty i informujemy Klienta o możliwościach i zagrożeniach.
  • planowanie i doradztwo w toku sukcesji
  • zabezpieczenie majątku pod względem prawa spadkowego i gospodarczego, w szczególności doradztwo przy sporządzaniu testamentów, dyspozycje bankowe, itd.
  • planowanie aktywności po przeprowadzeniu sukcesji, ponieważ nestor często w nowej roli dalej może pełnić różne role w przedsiębiorstwie takie jak doradca zarządu.