Upadłość konsumencka – opłaty i koszty

Upadłość konsumencka – opłaty i koszty

Jednym z pierwszych pytań klientów dotyczących upadłości konsumenckiej jest to dotyczące ewentualnych kosztów postępowania. Wśród zainteresowanych pojawiają się wątpliwości, czy będzie ich stać na przeprowadzenie całego postępowania. W niniejszym artykule przedstawiamy wszystkie aspekty związane z regulowaniem opłat, wynagrodzeniem kancelarii, a także odpowiadamy na pytanie, czy można przedmiotowych kosztów uniknąć (uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych).

Koszty podstawowe – opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Podstawową opłatą jest opłata składana od samego wniosku i wynosi zaledwie 30,00 zł. Zdarza się, że jest to w zasadzie jedyny wydatek dłużnika w trakcie całego postępowania. Dzieję się tak najczęściej wtedy, gdy dłużnik posiada umiejętność samodzielnego poprowadzenia sprawy i nie potrzebuje wsparcia profesjonalnej kancelarii prawnej. Przygotowanie wniosku i odpowiednie poprowadzenie sprawy jest jednak aktualnie procedurą dość skomplikowaną i wieloetapową. W konsekwencji niewielu dłużników decyduje się na samodzielne działania. O szczegółach postępowania po ostatniej nowelizacji pisaliśmy już tutaj. Warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalisty, który po pierwsze podpowie jak odpowiednio przedstawić sytuację dłużnika w sądzie, a po drugie pomoże zminimalizować koszty całego postępowania.

Zasady ponoszenia kosztów. Brak środków na pokrycie wydatków.

Warto zauważyć, że oprócz wspomnianej opłaty od wniosku, w toku postępowania mogą pojawić się inne koszty, które co do zasady są pokrywane z majątku dłużnika- np. wynagrodzenie syndyka. Zgodnie z ustawą, w sytuacji gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszy na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

W konsekwencji powyższego należy podkreślić, że postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma przede wszystkim na celu oddłużenie zainteresowanej osoby. Trudno byłoby zatem zgodzić się ze sytuacją, w której przeprowadzenie postępowania nie jest możliwe z uwagi na brak majątku dłużnika. Jeżeli zatem mamy do czynienia z tego typu problemem, koszty te tymczasowo pokrywa Skarb Państwa. Nie można jednak pominąć przy tym okoliczności, że po ogłoszeniu upadłości środki finansowe pokryte przez Skarb Państwa należy zwrócić. Zwrot może odbyć się na dwa sposoby:

  1. zobowiązanie względem Skarbu Państwa zostaje jednorazowo spłacane z majątku dłużnika,
  2. jeżeli sąd uzna, że dłużnik posiada możliwości wywiązania się z planu spłaty wierzycieli, to pieniądze przekazywane w ramach miesięcznych płatności będą również pokrywały koszty postępowania upadłościowego (spłata w ratach).

Co się dzieje, gdy dłużnik nie ma możliwości zwrócić pieniędzy tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa? Również w tym wypadku ustawa jest dla dłużnika bardzo łagodna, ponieważ istnieje możliwość całkowitego umorzenia tych zobowiązań. Sytuacja majątkowa dłużnika musi jednak zostać poparta odpowiednimi dowodami i twierdzeniami. Sąd musi mieć absolutną pewność, że dłużnik nie ma realnej możliwości spłaty przedmiotowych kosztów.

Jaki jest koszt sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką przez kancelarię?

Niestety nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Wycena każdej sprawy odbywa się zawsze indywidualnie, biorąc przy tym pod uwagę takie czynniki jak: stopień skomplikowania, sytuacja ekonomiczna dłużnika, czy wielkość jego ewentualnego majątku.

Warto natomiast unikać firm, które podają się za „specjalistów” w dziedzinie upadłości konsumenckich, a które w praktyce nie zatrudniają prawników. Niestety ich usługi bardzo często odbiegają od profesjonalnych, a ceny pomocy są bardzo wysokie.

Nasza kancelaria oferuje elastyczne formy zapłaty wynagrodzenia, dostosowane do potrzeb i możliwości klienta. Istnieje również możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna.

O autorze:

Dawid Poszwa

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

W swojej pracy koncentruje się na kwestiach związanych z rynkiem nieruchomości, sprawami bankowymi, finansowymi, prawem nowych technologii i prawem autorskim.

Współpracuje z inwestorami, deweloperami, programistami, architektami, biurami rachunkowymi, biurami podróży oraz przedsiębiorcami z szeroko pojętej branży eventowej.

tel: +48 609 976 209 | mail: d.poszwa@kancelaria-solvers.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *